O2 Capital là một Nhà đầu tư mạo hiểm vốn trong và ngoài nước, đồng thời là Nhà cung cấp giải pháp tài chính chuyên biệt và toàn diện dành cho Doanh nghiệp SME lĩnh vực nông nghiệp và/hoặc liên quan đến chuỗi giá trị nông nghiệp Việt Nam.

Ngoài ra, O2 Capital cũng đầu tư vào những công ty trong giai đoạn khởi tạo (early stage) và tăng trưởng (growth stage) tại Việt Nam, đặc biệt chú trọng vào những công ty có hoạt động lấy công nghệ thông minh làm nền tảng và đã có doanh thu, và đội ngũ lãnh đạo có kinh nghiệm chuyên môn trong ngành.

GỞI THƯ QUAN TÂM

Vì lý do an toàn và bảo mật thông tin, O² Capital có yêu cầu Quý vị cung cấp các thông tin như dưới đây, nhằm hỗ trợ cho việc xác thực Khách hàng và cung cấp thông tin hướng dẫn cần thiết cho những dịch vụ mà Quý vị đang quan tâm.


    Văn bản đính kèm: