O² Capital là một kênh đầu tư mạo hiểm, và thông qua O² Capital, các Nhà đầu tư cá nhân, bao gồm Nhà đầu tư Thiên thần (Angel Investors) hoặc Nhà đầu tư Ẩn danh (Silent Investors) có thể tìm kiếm cơ hội đầu tư (trực tiếp/gián tiếp) ở quy mô nhỏ và siêu nhỏ vào các Cá nhân là Doanh nhân khởi nghiệp kiệt xuất, các Dự án đầu tư mang tính đột phá, hoặc các Doanh nghiệp khởi nghiệp nhiều tiềm năng trong lĩnh vực nông nghiệp và/hoặc liên quan đến chuỗi giá trị nông nghiệp, phù hợp với mô hình ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp của Gabuff BSI và chiến lược đầu tư của O² Capital.

GỞI THƯ QUAN TÂM

Vì lý do an toàn và bảo mật thông tin, O² Capital có yêu cầu Quý vị cung cấp các thông tin như dưới đây, nhằm hỗ trợ cho việc xác thực Đối tác đầu tư và cung cấp thông tin hướng dẫn cần thiết cho những dịch vụ mà Quý vị đang quan tâm.


    Văn bản đính kèm: