O² Capital là một Nhà đầu tư tài chính, đồng thời là Nhà cung cấp giải pháp tài chính chuyên biệt và toàn diện dành cho Nhóm công ty/Tập đoàn trong lĩnh vực nông nghiệp và/hoặc liên quan đến chuỗi giá trị nông nghiệp Việt Nam.

GỞI THƯ QUAN TÂM

Vì lý do an toàn và bảo mật thông tin, O² Capital có yêu cầu Quý vị cung cấp các thông tin như dưới đây, nhằm hỗ trợ cho việc xác thực Khách hàng và cung cấp thông tin hướng dẫn cần thiết cho những dịch vụ mà Quý vị đang quan tâm.


    Văn bản đính kèm: