QUÁ TRÌNH

HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN

01/2019

Khởi đầu từ tháng 01/2019, O2 Capital là Ý TƯỞNG VỀ NGUỒN QUỸ PHÁT TRIỂN từ ông Trần Khắc Điền. Đây là Quỹ chuyên dành cho lĩnh vực Nông nghiệp hữu cơ, Nông nghiệp công nghệ cao và những ngành Sản xuất và Dịch vụ GTGT khác có liên quan đến nông nghiệp. O2 Capital sau đó được ươm tạo bởi Vườn ươm Gabuff BSI.

 

7/2020

Tháng 07/2020, Công ty TNHH O2 Capital chính thức ra đời với 2 thành viên sáng lập ban đầu là ông Trần Khắc Điền và cô Nguyễn Kiều Vân, cùng với sự đồng hành của Công ty tư vấn chiến lược Strategic Foresight, trong đó, O2 Capital đóng vao trò trung tâm trong việc huy động & phát triển nguồn vốn, quản lý quỹ, đầu tư và quản lý danh mục đầu tư.

 

TRIẾT LÝ ĐẦU TƯ

Luôn thực tế và không ảo vọng.

Hiểu rõ con đường và cái đích sẽ đến.

Tập trung, tập trung vào năng lực cốt lõi.

SỨ MỆNH

“Vì một Việt Nam đầy tự hào trên bản đồ Nông nghiệp Thế giới”.

TẦM NHÌN

Trong Tư duy và Quan điểm mới về phát triển, trong giai đoạn từ năm 2021 – 2025, O2 Capital tập trung đầu tư chiến lược vào các doanh nghiệp SME có tiềm năng hoặc có khả năng phát triển thành những tập đoàn kinh tế hùng mạnh ở cấp độ quốc gia và khu vực; có đủ năng lực tham gia hiệu quả vào chuỗi cung ứng toàn cầu; và phù hợp với quan điểm về mô hình “hệ sinh thái nông nghiệp chất lượng cao” của O2 Capital , bao gồm:

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Chúng tôi coi trọng sự cam kết

Niềm tin của Khách hàng và Nhà đầu tư là tương lai của chúng tôi. Tuyên bố của chúng tôi về Sứ mệnh, Tầm nhìn, và Giá trị cốt lõi, luôn được được thẩm thấu, trở thành niềm tin và sự quyết tâm của mỗi thành viên trong tổ chức. Hành động có trách nhiệm là cách mà chúng tôi thực thi sự cam kết với Khách hàng và Nhà đầu tư.

 

Chúng tôi đề cao giá trị đạo đức & tinh thần trách nhiệm

Chúng tôi tin rằng, những giá trị đạo đức mà chúng tôi theo đuổi luôn được xem là nhân tố then chốt nhằm gây dựng lòng tin cho những gì chúng tôi đã cam kết, và rằng, chúng tôi luôn có trách nhiệm với những dịch vụ do chúng tôi cung cấp, và các dự án do chúng tôi đầu tư.

 

Chúng tôi luôn đổi mới

Chúng tôi tin rằng sự đổi mới là động lực phát triển nhằm biến những thách thức thành cơ hội, và luôn duy trì được năng lực cạnh tranh trong dài hạn.

 

Chúng tôi chuyên nghiệp & có đủ năng lực

Chúng tôi có đội ngũ chuyên gia chuyên nghiệp, kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực với tinh thần cống hiến cao vì sự phát triển. Tính chuyên nghiệp luôn được thể hiện qua cung cách xử lý công việc và quan hệ với Khách hàng và Nhà đầu tư.