TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC CỦA O² CAPITAL

QUỸ ĐẦU TƯ

O² Capital cung cấp có chọn lọc một số dịch vụ quản lý vốn/tài sản chuyên nghiệp dành cho các Nhà đầu tư là Quỹ, Tổ chức và Cá nhân – những người quan tâm tới các cơ hội đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp & liên quan tới chuỗi giá trị nông nghiệp ở Việt Nam.

Với Chiến lược và Triết lý đầu tư rõ ràng, nguồn nhân lực có sẵn và ổn định, những kinh nghiệm và sự ám hiểu sâu sắc về thị trường Việt Nam (nói chung) và ngành nông nghiệp (nói riêng), cùng với khả năng đưa ra những giải pháp linh hoạt, O² Capital cam kết mang lại cho Nhà đầu tư một kênh đầu tư chứa đựng tính nhân văn cộng đồng cao, giá trị cộng hưởng trong toàn bộ hệ sinh thái nông nghiệp với suất sinh lợi vượt trội từ các dự án đầu tư.

Xem thử ngỏ

GỞI THƯ QUAN TÂM

Vì lý do an toàn và bảo mật thông tin, O² Capital có yêu cầu Quý vị cung cấp các thông tin như dưới đây, nhằm hỗ trợ cho việc xác thực Đối tác đầu tư và cung cấp thông tin chi tiết về dự án đầu tư mà Quý vị đang quan tâm.


  Văn bản đính kèm:

  GIỚI THIỆU CƠ HỘI ĐẦU TƯ

  Dự án: CHUỖI GIÁ TRỊ LÚA GẠO CNC

  Địa điểm:Hòn Đất - Tỉnh Kiên Giang
  Quy mô đầu tư:100 tỷ đồng
  Ngày đăng dự án:20/10/2020
  Thời hạn huy động vốn:12 tháng
  Tình trạng huy động vốn:Đang mở

  Dự án: Nhà máy trích ly Dầu cám gạo VHeart Oil

  Địa điểm:Hòn Đất - Tỉnh Kiên Giang
  Quy mô đầu tư:100 tỷ đồng
  Ngày đăng dự án:20/10/2020
  Thời hạn huy động vốn:12 tháng
  Tình trạng huy động vốn:Đang mở