TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC CỦA O² CAPITAL 

tổ chức tài chính

O² Capital cung cấp có chọn lọc một số dịch vụ tư vấn tài chính và thu xếp vốn (tín dụng trung & dài hạn, trái phiếu quốc tế) dành cho các dự án đầu tư vừa và lớn – những dự án đáp ứng được các yêu cần và tiêu chuẩn khắt khe nhất về kiểm soát rủi ro, uy tín tín dụng, năng lực quản trị, hiệu quả kinh tế, tăng trưởng, dòng tiền…của dự án đầu tư.

Với Chiến lược và Triết lý đầu tư rõ ràng, nguồn nhân lực có sẵn và ổn định, những kinh nghiệm và sự ám hiểu sâu sắc về thị trường Việt Nam (nói chung) và ngành nông nghiệp (nói riêng), cùng với khả năng đưa ra những giải pháp linh hoạt, O² Capital cam kết mang lại cho Tổ chức tài chính một kênh tài trợ tài chính chứa đựng tính nhân văn cộng đồng cao, giá trị cộng hưởng trong toàn bộ hệ sinh thái nông nghiệp với suất sinh lợi vượt trội và an toàn từ các dự án đầu tư.

Xem thư ngỏ

GỞI THƯ QUAN TÂM

Vì lý do an toàn và bảo mật thông tin, O² Capital có yêu cầu Quý vị cung cấp các thông tin như dưới đây, nhằm hỗ trợ cho việc xác thực Đối tác tài chính và cung cấp thông tin chi tiết về dự án đầu tư mà Quý vị đang quan tâm.


  Văn bản đính kèm:

  CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CẦN TÀI TRỢ TÀI CHÍNH

  Dự án: CHUỖI GIÁ TRỊ LÚA GẠO CNC

  Địa điểm:Hòn Đất - Tỉnh Kiên Giang
  Quy mô đầu tư:100 tỷ đồng
  Ngày đăng dự án:20/10/2020
  Thời hạn huy động vốn:12 tháng
  Tình trạng huy động vốn:Đang mở

  Dự án: Nhà máy trích ly Dầu cám gạo VHeart Oil

  Địa điểm:Hòn Đất - Tỉnh Kiên Giang
  Quy mô đầu tư:100 tỷ đồng
  Ngày đăng dự án:20/10/2020
  Thời hạn huy động vốn:12 tháng
  Tình trạng huy động vốn:Đang mở