TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC CỦA O² CAPITAL

Chuyên gia tư vấn độc lập

Quý vị đã sẵn sàng để tham gia vào mạng lưới của chúng tôi chưa ?

Strategic Foresight luôn chào đón Quý vị là Chuyên gia tư vấn độc lập (trong nước và quốc tế) trở thành ĐỐI TÁC tư vấn liên kết trong mạng lưới của chúng tôi, đồng hành và cùng chia sẻ Triết lý, Sứ Mệnh, Tầm nhìn và các Giá trị của Strategic Foresight vì sự phát triển bền vững của nền nông nghiệp Việt Nam.

Strategic Foresight xây dựng mô hình Chuyên gia tư vấn liên kết nhằm mở rộng phạm vi đối tượng cần được hỗ trợ phát triển, tăng cường kinh nghiệm và sự hiểu biết sâu rộng hơn trong các lĩnh vực mà Quỹ O² Capital sẽ đầu tư hoặc sẽ thu xếp vốn, nhưng luôn đảm bảo sự nhất quán với chiến lược hỗ trợ phát triển nền kinh tế nông nghiệp Việt Nam mà O² Capital đã cam kết.

Xem thư ngỏ

GỞI THƯ QUAN TÂM

Vì lý do an toàn và bảo mật thông tin, O² Capital có yêu cầu Quý vị cung cấp các thông tin như dưới đây, nhằm hỗ trợ cho việc xác thực Đối tác chuyên gia và cung cấp thông tin chi tiết về dự án đầu tư mà Quý vị đang quan tâm.


    Văn bản đính kèm: